اونچه که در فیلم های آموزشی آپ اسکچ آپ  گفته میشه صرفا اصول و قواعد اون نرم افزار نیست؛ بلکه  ماحصل سال ها تجربه ی کاری هست که مدرس اون نرم افزار در بازار کار ایران داشته .  یکی از ارکان اصلی در انتخاب مدرسین آپ اسکچ آپ داشتن تجربه ی بالا در بازار کار ایران بوده و هست .