آپ اسکچ آپ یک مجموعه متشکل از معمارها و آرچ ویز آرتیست هایی هست که تلاش میکنن اونچه  که میتونه برای دانشجویان و شاغلان حوزه ی معماری مفید باشه رو انتقال بدن و در نهایت از اون ها بخوان با هم تبادل داشته باشن .
ما معتقد به قانون تبادل برای پایداری هستیم . اگه ما بتونیم به صورت پیوسته سرما رو به بخش گرم زمین و گرما رو به بخش سرد زمین ببریم اونوقت هر دو بخش در یک اعتدال قرار میگیرن بدون اینکه نیاز باشه که سرما و گرمای جدیدی تولید بشه. این یک اعتدال هست که به شرط  تبادل اطلاعات پیوسته میتونه تداوم داشته باشه .