واقعیت امر اینه که ما اسکچ آپ رو یه شروع  میدونیم . یه پله ای که حتی باید قبل از نرم افزارهای 2D درفتینگ مثل اتوکد یادگرفته بشه . با توجه به محدودیت های زمانی و مالی ما اولویت رو به پله ی اول یعنی اسکچ آپ دادیم و با توجه به فقدان آموزش های آکادمیک و حرفه ای فارسی از این نرم ا فزار ، سعی میکنیم بعد از به سامان رسوندن آموزش های اسکچ آپ به نرم افزارهای مدلینگ دیگه و همچنین نرم افزارهای رندرینگ و پست پروداکشن بپردازیم .